بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری آتشکده اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

آتشگاه در هشت کيلومتري مغرب اصفهان و در راه اصفهان به نجف آباد واقع شده و کوهچه اي است تپه مانند که قسمت بالاي آن را ويرانه هايي از خشتهاي ضخيم و محکم تشکيل مي دهند. چنانچه مورخين قرون اوليه اسلامي نوشته اند، يكي از آتشكده هاي معروف اصفهان بوده است.

تعيين تاريخ قطعي ساختمان آتشکده مشكل است ولي با توجه به مواد و مدارک موجود بنای آن حداقل در دوره ساساني انجام شده است. "ابن رسته" در كتاب " اعلاق النفيسه " آن را از آثار كيكاوس شاه مي داند. " ابن خرداد به " در قرن سوم هجري و " ابن حوقل " در قرن چهارم و "مافروخي اصفهاني" در قرن پنجم هجري، درباره اين آتشكده مشهور اصفهان مطالب جالبي نوشته اند. مورخ معروف قرن چهارم، "حمزه اصفهاني " اين آتشكده را آتشكده "شهر اردشير " مي نامند. در روزگار ما هنوز هم مشاهده بر جاي مانده هاي اين اثر كهنسال تاريخي خاطره انگيز است.

بهترين منظره جلگه سرسبز اصفهان، در پيچ و خم هاي زاينده رود از بالاي آتشگاه پديدار مي شود، مخصوصاً بستر نقره اي فام "زنده رود" كه همچون مار مي پيچد و با خود آباداني و بركت به همراه مي آورد. و اين خود يك وجه تسميه بلوك اطراف آتشگاه است كه از قديم به آن "ماربين" گفته اند، ولي وجه تسميه اصلي آن؛ تصحيف نام"مهر بين" اوستايي به "مار بين" است كه در دوران اسلامي به این صورت گفته و نوشته شده است.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir