بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری کاخ هشت بهشت اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

عمارت تاريخي "هشت بهشت" در دوره" شاه سليمان" در سال 1080 هجري بنا شده است. از باغ وسيع " هشت بهشت" مقدار زيادي باقي نمانده، ولي قصر تاريخي آن هنوز اثري ارزنده و جالب است.

از آثار جالب اين قصر، کاشيکاريهايي است که انواع حيوانات پرنده و درنده و خزنده را نشان ميدهد و نماهاي خارجي اين قصر را تزئين کرده است.

نام هشت بهشت به معنای هشتی و يا ورودی بهشت است. عمارت هشت بهشت در دو طبقه و بر روی يک کرسی با ازاره سنگی ساخته شده و ترکيب احجام و فضاهای معماری بگونه ای ماهرانه و متناسب انجام گرفته است. در وسط ساختمان فضای اصلی و مرکزی قرار دارد که در پلان بصورت هشت ضلعی است. ارتباط دو طبقه از طريق دو دستگاه راه پله انجام می گيرد.

کليه سطوح ايوان ها، هشتی مرکزی، اتاقها و راهروها با سبکهای متنوع تزئين شده است. از جمله خصوصيات منحصر بفرد اين عمارت حوض مرواريد و آبشار ايوان جنوبی است که آب آن از حوض فوقانی تأمين می شده است.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir