بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران رتینوپاتی دیابتی چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

اين بيماري آسيب شبكيه در نتيجه ديابت مخصوصا زماني كه فرد بيش از 10 سال ديابت داشته باشد و كنترل خوبي انجام نگرفته باشد است. اغلب بيماراني كه بيش از 10 سال است كه ديابت دارند درجاتي از رينوپاتي ديابتي دارند اما در اكثريت آنها خفيف است. در كشورهاي توسعه يافته نظير انگلستان افراد مبتلا به ديابت هر ساله براي علائم آسيب شبكيه كنترل ميشوند. اگر ايجاد شود با پيشگيري از خونريزي و التهاب شبكيه كه منجر به افت بينايي ميشود مي توان آن را درمان كرد.

اين مشكل در مراحل اوليه علائم هشدار دهنده اي ندارد تا زماني كه هموراژی ویتروس اتفاق افتد. اگر شبكيه آسيب شديد ببيند ديگر نمي توان جلوي از دست رفتن يبنايي را گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir