بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران عيوب انكساري چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

عيوب انكساري بيشتر سبب تار شدن ديد ميشوند تا از دست رفتن بينايي. اين نوع افت بينايي بسيار رايج بوده و هم در كودكان و هم در بزرگسالان اتفاق مي افتد. علت آن عيبي در توانايي بصري يا تمركز در چشم است كه شامل دوربيني (زماني كه بنايي فواصل دور حفظ شده اما تمركز بر نقطه نزديك تار ميشود)، نزديك بيني (مخالف دوربيني) و آستيگماتيسم (زماني كه تحرف در شكل سطح چشم ديد را مختل مي سازد) ميشود. وقتي انعطاف پذيري لنزها به خاطر افزايش سن كم ميشود براي ديد نزديك (مطالعه) نياز به عينك خواهد بود كه اين شرايط پيرچشمي ناميده ميشود.

اگر عيوب انكساري جدي باشد مي تواند به اين معني باشد كه بيمار ديد مناسب ندارد مگر اينكه ديد با عينك يا لنزهاي تماسي اصلاح شود. برخي عيوب انكساري را مي توان در قسمت جلوي چشم با ليزر درمان كرد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir