بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران هموراژی ویتروس چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

در اين بيماري كه بينايي به صورت ناگهاني بدتر شده يا از دست مي رود به علت خونريزي داخل چشم به وجود مي آيد. ماده ژله مانندي كه چشم را پر مي كند هومور ويتروس ناميده ميشود و وقتي داخل آن خونريزي اتفاق مي افتد ديگر نور نمي تواند وارد چشم شده و بنابراين چشم مبتلا كلا تاريك ميشود. همورژاي ويتروس به خودي خود جدي نيست چون خون عاقبت دوباره جذب ميشود. اين اتفاق ممكن است هفته ها يا ماهها به طول انجامد با اين وجود عاقبت ديد واضح ميشود. با اين وجود، اين نشانه اي است مبني بر اينكه شبكيه در پشت چشم سالم نيست و وقتي خون پاك شد احتمالا براي پيشگيري از افتادن مجدد اين اتفاق نياز به درمان وجود خواهد داشت. به برخي از بيماراني كه خونريزي در آنها شديد است برداشتن ويتروس تيره و جايگزين كردن آن با محلول نمك پيشنهاد ميشود. اين اقدام ویترکتومی ناميده ميشود.

همورژاي ويتروس اغلب در نتيجه ديابت به وجود مي آيد چون كنترل مناسب نبوده و رگهاي خوني نشت كننده در داخل چشم به وجود مي آيند. اغلب بيماران مبتلا به ديابت در كشورهاي پيشرفته مثل انگلستان مرتبا تحت معاينه چشم قرار مي گيرند تا از وقوع اين رخداد و مشكلات ديگر پيشگيري به عمل آيد. جراحت نيز ممكن است سبب خونريزي به همين شيوه شود.

اگر مبتلا به همورژاي ويتروس هستيد اين مشكل در ابتدا و در اغلب موارد بدون درد است و خود به خود بهبود مي يابد. براي شروع بايد براي يك يا دو روز استراحت داشته باشيد، در طول روز راست بر روي يك صندلي بنشينيد و زير سر موقع خواب يك بالشت اضافه بگذاريد تا سر بالا قرار گيرد. با اين كار از خونريزي بيشتر پيشگيري ميشود و سلولهاي خون را مجبور مي كند به انتهاي چشم برگردند و بتوانيد تا حدي ببينيد. همچنين نبايد چيز سنگين بلند كنيد تا زماني كه به شما گفته شود كه خونريزي به حداقل رسيده است. چون بلند كردن چيز سنگين سبب افزايش فشار به رگهاي كوچك خون در داخل چشم شده و اگر شكننده باقي مانده باشند دوباره خونريزي خواهند كرد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir