بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران انسداد رگهاي خوني در قسمت عقب چشم
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

سرخرگ شبكيه براي شبكيه اكسيژن فراهم مي آورد و تقاضاي شبكيه براي اكسيژن بسيار زياد است و نياز به عرضه خوب دارد. اگر سرخرگ شبكيه يا يكي از شاخه هاي كوچكتر آن مسدود شود سپس قسمتي از حوزه شبكيه كه اكسيژن به آن عرضه نشده است سريعا از كار مي افتد. افت بينايي در نتيجه آن معمولا بسيار ناگهاني بدون هيچ گونه هشدار يا با علائم كمي اتفاق مي افتد. برخي افراد ممكن است دوره هاي كوتاهي از افت بينايي را قبل از اينكه به طور دائم از دست بدهند تجربه مي كنند. علت اصلي انسداد سرخرگ مسدود شدن نسبي سرخرگهاي بزرگ با كلسترول و چربي است (اين مشكل آترواسکلروزیس ناميده ميشود). درمان اين شرايط معمولا خيلي موفقيت آميز نيست و از دست دادن بينايي اغلب دائمي است.

اگر به جاي سرخرگ سياهرگ بسته شده باشد، بينايي با شدت كمتري افت مي كند و گاهي مي توان از درمان با ليزر براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت استفاده كرد. سياهرگها خون را از شبكيه دور مي كنند بنابراين انسداد سياهرگ فقط به تدريج در عرضه اكسيژن وقفه به وجود مي آورد چون فشاري كه از پشت آنها به خاطر خون به وجود مي آيد نمي تواند رها شود. اين مثل بسته شدن يك سينك ظرفشويي به شكل U است. عاقبت خون تحت فشار به شبكيه نشت كرده و ساختار حساس آن ممكن است به صورت دائمي آسيب ببيند.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir