بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران التهاب عصب بينايي چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

التهاب عصب بينايي مشكلي آزار دهنده و حتي درناك است (مخصوصا در زماني كه چشم حركت مي كند) و مي تواند به از دست دادن بينايي منجر شود. اين مشكل ناگهاني به وجود آمده و مي تواند نسبي يا كامل باشد. بيماران گاهي ديد خود را تار يا سياه توصيف مي كنند. همچنين سبب عدم توانايي در ديدن رنگها ميشود اگرچه هنوز بينايي وجود دارد. التهاب عصب بينايي به خاطر تورم عصب به وجود مي آيد و مي تواند در يك يا هر دو چشم باشد. مي تواند دوباره عود كند و علت اساسي براي آن مشخص نشده است. فلج چندگانه (ام. اس) يك علت محتمل است بنابراين اگر بيش از يك بار حمله به عصب بينايي داشتيد انجام آزمايش ام.اس براي شما پيشنهاد ميشود. علل ممكن ديگر عبارتند از بيماري لايم، كوليت زخمي و لوپوس‌ اریتماتوی‌ منتشر (SLE- كه اغلب فقط لوپوس ناميده ميشود). التهاب عصب چشم اغلب خود به خود در طول چند هفته يا چند ماه برطرف ميشود اگرچه بينايي هيچ وقت ديگر مثل سابق نميشود.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir