بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران خراشيدگي قرنيه چشم چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

قرنيه بسيار بسيار حساس است و اگر خراشيده شود آسيب مي بيند. چشمها قرمز و اشكي ميشود، ديد تار ميشود و اين گونه احساس ميشود كه چيزي داخل چشم است. لايه هاي سلولهاي شفاف كه قرنيه را شكل مي دهند مي توانند پخش شده و در عرض 24 ساعت خراشيدگي سطحي را پر كنند و اين خراشيدگي ها سريعا بهبود مي يابند. ( در اين مدت بهتر است چشم شما با يك پد بسته شود تا بهبود مختل نگردد.) اگر در زمان استفاده از لنزهاي تماسي مراقبت كافي نشود يا خوب تميز نشوند ممكن است خراشيدگي هاي عميق تر و دائمي به وجود آورند كه مي توانند بر بينايي تاثير هميشگي داشته باشند.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir