بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران جدا شدن شبكيه چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

شبكيه يك غشاء حساس به نور در پشت چشم است. به وسيله شبكه اي از رگهاي خوني كه آن را تغذيه مي كنند در جاي خود ثابت شده است. در زمان انفصال، شبكيه از رگهايي كه خون به آن عرضه مي دارند جدا ميشود. وقتي اين اتفاق مي افتد سلولهاي شبكيه سريعا مرده و بينايي از بين مي رود. انفصال شبكيه در افرادي كه نزديك بيني دارند اتفاق مي افتد چون در آنها كره چشم بزرگتر است. در افراد ميان سال رايج تر از افراد مسن است اگرچه مي تواند بعد از عمل جراحي آب مرواريد نيز به وجود آيد.

متداولترين علامت آن گسترش سايه در ديد يك چشم است. افراد مي گويند مثل پايين افتادن يك پرده خاكستري است. قبل از اين نيز ممكن است علائم هشدار دهنده ديگري وجود داشته باشد از جمله فلش هاي نور در حاشيه ديد، احساس سنگيني مبهم در چشم و افزايش ناگهاني در بارش نقطه هاي تيره (اجسام شناور). اين علائم هرگز دردناك نيستند.

بسياري از افراد مشاهده نورهاي ناگهاني يا اجسام شناور را تجربه مي كنند بدون اينكه انفصال شبكيه داشته باشند اما اگر مشاهده اين اجسام شناور شديد بوده يا به صورت ناگهاني بدتر شد در اين صورت يك متخصص بايد قسمت انتهاي چشم شما را معاينه نمايد. مي توان شبكيه را با ليزر به جاي خودش برگرداند اما اگر بيش از 24 ساعت بگذرد اغلب ديگر قابل نجات دادن نيست و بينايي از دست مي رود.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir