بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران چشم چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

چشم يك كره در يك حفره استخواني است كه به وسيله ماهيچه ها حركت مي كند. به لحاظ پزشكي به كل چشم به عنوان يك گوي اشاره ميشود چون شكل كروي دارد. اين كره حاوي يك منفذ جلويي شفاف (مردمك) و مجموعه اي از قسمتهاي بزرگ كننده- يك منفذ شفاف (قرنيه) و مايعي در داخل آن و لنزهايي كه همه در بزرگنمايي نقشي دارند است. سپس در پشت كره يك غشاء حساس به نور قرار دارد كه شبكيه ناميده ميشود كه اطلاعات را به مغز مي فرستد. اين غشاء توسط شبكه اي حساس از رگهاي خوني كه كوروئيد ناميده ميشوند تغذيه ميشود. مشكلاتي كه در قسمتهاي مختلف چشم ايجاد ميشوند مي توانند بر ديد تاثير بگذارند: به طور كلي، هر چه مشكل به عقب چشم نزديك تر باشد، احتمال وجود تاثيرات بلندمدت و پايدار در چشم بيشتر است.

آناتومی چشم

زمانی که به جسم می نگرید، نور تابش شده از شی ابتدا از قرنیه و سپس از عدسی عبور کرده و به شبکیه در پشت چشم می رسد. قرنیه و عدسی کمک به تمرکز نور روی شبکیه می کنند. پیام های عصبی از سلول های بینایی (سلول های میله ای و مخروطی) موجود در شبکیه گذشته و از طریق فیبرهای عصبی موجود در عصب چشمی، به سمت مغز می روند. سپس پیام ها توسط مغز تفسیر شده و به فرد توانایی دیدن می دهند.

مردمک (ناحیه سیاه در میان چشم) به تنظیم مقدار نوری که هر چشم دریافت می کند، کمک خواهد کرد. ماهیچه های عنبیه (که به چشم رنگ می بخشد) اندازه مردمک را کنترل می کنند. این ماهیچه ها می توانند باعث منبسط شدن (بزرگ شدن) یا منقبض شدن (کوچک شدن) مردمک شوند. زمانی که مردمک منبسط می شود، نور بیشتری وارد چشم شده و زمانی که منقبض می شود، نور کمتری می تواند به داخل چشم وارد گردد.

شکل چشم همچنین باید حفظ شود، به طوریکه بتواند به درستی عمل کرده و پرتوهای نور را به دقت روی شبکیه متمرکز کند. از اینرو چشم با ماده ای پر شده که کمی شبیه ژله بوده و ویترئوس هومور (هومور به معنی مایع) نام دارد (ماده ژلاتینی میان عدسی و شبکیه چشم). ناحیه جلوی چشم با مایع شفافی به نام آکئوس هومور پر شده که مرطوب تر می باشد (این مایع بین قرنیه و عدسی در گردش میباشد). قسمتی از چشم در پشت عدسی که با ویترئوس هومور پر شده، حفره خلفی نامیده می شود و قسمتی در جلوی عدسی، که با مایعی به نام آکئوس هومور پر شده، حفره قدامی نام دارد.

آکئوس هومور پیوسته توسط سلول های مویی شکل اطراف ساخته می شود. این مایع از مردمک عبور کرده، به ناحیه جلوی چشم رفته و سپس به منطقه غربال مانندی به نام شبکه میله ای (بافت اسفنجی) که در نزدیکی پایه عنبیه واقع شده، می ریزد. در نتیجه، تولید مداومی از مایع آکئوس هومور و انتشار آن وجود دارد. این عمل، سطح مایع را متعادل نگه می دارد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir