بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مادر سرماخورده به کودک خود شير بدهد
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران .
 

ممکن است براي بسياري از مادراني که فرزند شيرخواره دارند اين سوال پيش آيد که آيا در صورت سرماخوردن مادر مي تواند به کودک خود شير دهد يا نه و آيا شيردهي به نفع کودک است يا به ضرر وي؟

وقتي مادري تب و سرماخوردگي دارد، بدنش به سرعت آنتي بادي هاي مخصوص مي سازد که به شيرخوار ايمني مي دهد. زماني که مادر احساس بيماري مي کند شيرخوارش نيز در معرض بيماري است، ولي با ادامه شيردهي، دريافت آنتي بادي ها از طريق شيرمادر موجب مي شود که او يا بيمار نشود يا اگر هم بيمار شود بيماري او بسيار خفيف باشد.

نکته قابل تأمل اين است که تب مايعات بدن را کاهش مي دهد. بنابراين مادري که دچار تب و سرماخوردگي است به مايعات بيشتري نياز دارد. از آنجا که بيماري از طريق ترشحات بيني و پوستي منتقل مي شود نه از طريق شير، بنابراين مادر مي تواند با رعايت نکات بهداشتي احتمال بيمار شدن کودک را کاهش دهد. /منبع: روزنامه خراسان

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir