بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری ايوان هاي حرم مطهر
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

ايوان طلا : ايوان طلا و دو ايوان كوچكتر كنار آن كه در شمال روضه مقدسه واقعند در سال 925 ه. ق هنگام تجديد بناي گنبد و احداث صحن عتيق و گلدسته هاي آن ساخته شد . بر فراز اين ايوان كتيبه اي به خط ثلث سفيد در زمينه لا جوردي گرداگرد ايوان ديده مي شود كه متن آن را حديث نوراني تشكيل مي دهد. پس از اين كتيبه بدنه ايوان تا دو متر آراسته به كاشي هاي معرق است و بعد از آن كتيبه سراسري ديگري به چشم مي خورد و بالاي آن مقرنس هاي سقف ايوان با خشت هاي طلا پوشيده شده است . دو ايوان كوتاه تر در دو طرف ايوان طلا قرار دارد كه به كاشي هاي معرق آراسته شده است . ايوان آينه : در جانب شرقي حرم مطهر نيز ايواني مرتفع قرار دارد كه به خاطر آينه كاري آن به ايوان آينه معروف است . پايين ديوار آن به بلندي بيش از يك متر سنگ مرمر به كار رفته و هر بدنه آن با يك قطعه سنگ آراسته شده و از بالاي آنها بدنه ايوان تا سقف آينه كاري شده است . در كمربند ايوان كتيبه اي سراسري از سنگ مرمر وجود دارد كه به خط ثلث آيه اي بر آن نقش بسته است . ميان ايوان و رواق شرقي حرم ايوانچه اي است كه مانند ايوان اصلي با آينه كاري تزيين شده و بر سردر آن حديثي به خط نستعليق مشكي ديده مي شود . اين مجموعه هنري شگفت انگيز از كارهاي ارزشمند هنرمند مشهور دوره قاجار (استاد حسن معمار قمي) كه همزمان با بناي صحن نو به دستور (ميرزا علي اصغر خان اتابك) صدراعظم بنا شد . گلدسته ها (مناره هاي صحن عتيق) : در صحن عتيق بر فراز ايوان طلا دو ماذنه استوانه اي رفيع قرار دارد . پوشش ماذنه ها كاشي گرهي به شكل مارپيچ است كه در ميان پيچ ها نام هاي مبارك (الله) (محمد) (علي) به خط بنايي خوانده مي شود . اين ماذنه ها به دستور (محمد حسن خان شاهسون شهاب الملك) در سال 1285 ه. ق بنا شدند و قبه آنها در سال 1301 ه. ق طلا كاري شد. مناره هاي ايوان آينه : بر فراز پايه هاي دو طرف ايوان دو ماذنه است كه از بلندترين بناهاي آستانه هستند . در بالاي ماذنه ها كتيبه اي با پهناي حدود يك متر ديده مي شود كه متن آن در دو ماذنه آيه هاي قرآني است . پوشش هر دو ماذنه از بالا تا پايين سرتاسر كاشي گرهي است كه در ميان آنها نامهاي پروردگار متعال خوانده مي شود . ماذنه هاي صحن بزرگ : دو ماذنه نيز در صحن بزرگ (اتابك) وجود دارد كه در روبروي ايوان آينه واقع شده است كه تا سال هاي اخير نيز موذنين در بالاي آنها اذان و مناجات خواني داشتند .اين دو ماذنه نيز زيبايي خاصي را در صحن ايجاد نموده است .

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir