بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری ساحل دریای لیسار در تالش
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

ساحل لیسارشهر در ساحل دریاي خزرقراردارد.ساحل ماسه اي وهموار باعث شدتا این شهردر مصوبات سازمان میراث فرهنگی و گردشگري درلیست60منطقه مصوب قرار دارد.
در لیسارچند نقطه به عنوان تفرجگاه ساحلی انتخاب شدند.اما هیچ کدام داراي امکانات رفاهی و تفرجی مناسب نیستند. مسیر لیسار به ساحل ، سرسبزو پردرخت است.
ساحل ماسه اي هموار و پهناورمی باشد دراین محل چند پلاژخانوادگی احداث شده است .
این محل ، آرام ، تمیز با مدیریت بخش خصوصی اداره می شود.زمین آن نیز متعلق به خودشان است. در آنجادرخت کهنسال بیدمجنون قرار دارد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir