بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری تالاب گروس
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

تالاب گروس در جنوب شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه و دردهانه رودخانه های سیمینه رود و مهاباد چای در استان آذربایجان غربی در موقعیت جغرافیایی 37درجه و 1دقیقه و 48ثانیه عرض شمالی و 45درجه و 44دقیقه و 36ثانیه طول شرقی قرار دارد. شمال و شمال غرب آن به اراضي باتلاقي و طغياني درياچه اروميه محدود شده و نهايتاً به درياچه مي‌رسد. در جنوب غرب به تالاب كاني برازان محدود مي‌شود راههاي دسترسي به اين تالاب جاده روستايي بفراون و خورخور منشعب از جاده ساحلي مهاباد است.

موقعيت جغرافيايي تالاب گروس

تالاب گروس به همراهي تالاب كاني برازان در جنوب بخش وسيع جنوب شرقي درياچه اروميه در ارتفاع1300متري از سطح دريا قرار دارد. مصب دور رودخانه سيمينه‌رود و شعبات آن و همچنين مهاباد‌چاي و شعبات آن تالاب گروس را بوجود مي‌آورند كه در بخش‌هاي دروني داراي آب شيرين است و هر چه به درياچه اروميه نزديكتر مي‌شود اختلاط آب درياچه موجب شورشدن آن مي‌گردد. همچنين تأثير اسپرس نمك در روي تالاب گروس باعث تغييرات فصلي در درجه شوري آن مي‌شود.

اراضي تحت نفوذ اين تالاب از نظر آب تحت‌الارضي و سطحي حالات تالابي پايدار فصل و تبخير زياد موجبات شوري و تجمع نمك را فراهم مي‌سازد. ايجاد دايك و جاده و همچنين كانالهاي زهكش موجب شده كه زهكش طبيعي منطقه از جمله انتشار آب رودخانه‌ها در فصل پرآبي در تمام نقاط تالاب به يكسان صورت نگرفته و در نتيجه در برخي از نقاط تجمع شوري در سطح بطور فزايند باقي مانده و از شسته شدن املاح جلوگيري شود. اين امر سبب شده است كه پوشش گياهي آن حالت تغيير يافته و هالوفيتها در حال پيشروي باشند.

تالاب گروس جزء مجموعه طغياني جنوب شرق درياچه اروميه محسوب مي‌شود و مجموعاً دربخش‌هاي شمال شرقي با اراضي طغياني و مصب زرينه‌رود مخلوط مي‌شود.

هيدرولوژي

از آنجائيكه تالاب گروس در مصب رودخانه‌هاي سيمينه‌رود و مهاباد چاي قرار دارد لذا ميزان آب ورودي در آخرين ايستگاههاي سنجش و دبي اين رودخانه‌ها ذيلاً ذكر مي‌گردد.

سيمينه‌رود زنجيرآباد (كد ايستگاه 22413)، بطور متوسط ساليانه 7 مترمكعب درثانيه دبي آب اين ايستگاه است حداكثر آن در ماه فروردين معادل 4/20 متر مكعب در ثانيه و حداقل آن در تيرماه 1/1 متر مكعب در ثانيه 6/58 درصد آبدهي اين رودخانه در فصل بهار است.

مهاباد چاي (پل سر) « كد ايستگاه22819» بطور متوسط ساليانه 55/8 مترمكعب در ثانيه تخليه آب دارد و حداكثر آن در ماه فروردين معادل 79/26 متر مكعب در ثانيه و حداقل آن در شهريور 49/0 متر مكعب در ثانيه است.

حیات وحش

به دلیل موقعیتتوپوگرافی و وجود توده‌های نی‌زار، پذیرای بیشترین جمعیتپرندگان مهاجر آبزی و كنار آبزی از جمله گونه در خطرانقراض اردك سر‌سفید وگونه‌هایحمایت‌شده اردك مرمری، پلیكان، قو، فلامینگو، حواصیل عقاب تالابی و همچنینسایر پرندگان همچونانواع غاز، انواع مرغابی، آنقوت و … است. غیر ازپرندگان موجود در تالابیك نوع وزغ سبز معمولی و یك نوع قورباغه مردابی و همچنینماهی كپور در این تالاب زیست می‌نمایند.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir