بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری کاروانسرای میرزا هاشم در خوی
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

در مجموعه بازار قدیمی خوی و به فاصله کمی از کاروانسرای خان کاروانسرای میرزا هاشم قرار دارد . یک در ورودی این کاروانسرا از بازار در دیگر از تیمچه میرزا هاشم و سومین در نیز مشرف به پارکینگ اختصاصی واقع در سمت غربی ورودی است . (میر هاشم) از بازرگانان معتبر و معمر خوی بود . حیاط کاروانسرا تقریبا هشت ضلعی و دارای چهار ایوان بود . هم اکنون سه ایوان آن با آجرچینی بسیار زیبا باقی مانده است . این کاروانسرا احتمالا توسط میرهاشم بازرگان در اوایل سلطنت قاجار ساخته شد .

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir