بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری شهر ديزج ديز در شهرستان خوی
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

شهر ديزج ديز واقع در 9كيلومتري خوي با وسعت 236/8 هكتار محدوده قانونی شهر كه تعداد خانوار آن بيش از 1700 و جمعيت ان تا سال 1384حدود 8500نفر گزارش شده است.
مردمان آن بيشتر به كار زراعت ، دامداري و نيز قاليبافي مشغول وامرار معاش ميكنند.چيزي كه زجرآور است اينست كه هيچ اطلاعاتي از آن ؛ درجائي ثبت نگرديده است و تنها در تقسيمات كشوري و در موقعيت جغرافيائي شهرستان خوي فقط اسمي از دهستان قره سو در بخش دهستانها ميبينيم.
شهر دیزجدیز تا قبل از سال 88 روستايی بود از توابع دهستان قره‌سو بخش مركزي شهرستان خوي که با ابلاغیه شماره166177/ت38077ك به تاریخ 12/10/1386 معاون اول رئيس جمهور، مقدمات تبدیل آن به شهر دیزجدیز آغاز شد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir