بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری موزه جیرفت
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

موزه جيرفت تعدادي از اشياء كشف شده در اين محل نگهداري مي شود . بخش عمده اين اسياي بازيافتي را ظروف تزئيني ساخته شده از سنگ صابون تشكيل مي دهد .
از ميان حدود هزار قلم شي بازيافتي در حدود سيصد قلم از ظروف سنگي تزئين شده با نقوش برجسته و گاه كنده كاري شده براي ترصيع تشكيل مي دهد ، كه نقش مايه هاي تزئيني آنها را انواع خاصي از جانوران ، موجودات هيولايي و افسانه اي ، انسان و نيز گونه هاي چندي از گياهان مانند نخل ، نماي باروي دور شهرها و بناهاي درون آن را در برمي گيرد . بقيه اين اشياء به طور تقريبا برابر ميان گونه هاي ديگري از آثار هنري تقسيم شده است كه آنها عبارتند از :
الف ) سرديس و تنديس انسان و جانوران از سنگ مرمر .
ب ) پيكره انسان و جانوران از سنگ صابوني .
ج ) پيكره انسان و جانوران از مفرغ يا بخشي از اشياي تزئيني پيچيده تر .
د ) افزون بر ظروف ، گونه هاي متعددي از اشياء متفاوت از همان سنگ مانند چهار پايه ( به احتمال نماي معبد ) با شباهت بسيار زياد به يافته هاي مشابه از حفريات شهداد .
ه ) سفال منقوش يا ساده شبيه سفالهاي به دست آمده از شهداد ، تپه يحيي در كرمان و شهر سوخته سيستان كه تاريخ آنها به اواخر هزاره چهارم و هزاره سوم ق . م مي رسد .
و ) اشياي كوچك گوناگون از سنگ لاجورد ، مانند مهره هاي مسطح و استوانه اي با نقش مايه هاي انسان ، شير با سر انسان ، عقاب و نقوش هندسي همراه با پيكرهاي انسان و جانور و سرانجام ظروف ساده ، مهره هاي استوانه اي و پيكرهاي گوناگون از سنگ مرمر . ظروف سنگي منقوش جيرفت از لحاظ سبك به گروه سري قديمي قديمي ترين گروه از سه گروه ظروف سنگ لاجوردي تعلق دارد كه آن را به اواسط هزاره سوم ق . م تاريخ گذاري كرده اند .

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir