بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری بازار مظفری در کرمان
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

بازار مظفری از انتهای بازار وکیل شروع می شود و تا خیابان میر زا رضای کر مانی محل قدیم دروازه مسجد ادامه دارد. این بازار قدیمی جزیی از مجموعه امیر محمد مظفر می باشد. تکیه (صفه) عزا خانه، بازار قدمگاه و مسجد جامع کرمان را نیز در برگرفته است.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir