بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری بازار میدان قلعه در کرمان
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

این بازار از خیابان امام خمینی شروع شده و به چهار سوق گنجعلی خان ختم می شود و نسبت به بازار قلعه محمود حائز اهمیت بیشتری بوده و از رونق اقتصاد‏ی بهتری برخورد ار است. طول آن نزدیک به600 متر می باشد ودر آن حرفه های لحاف د‏وزی، پشتی دوزی، قالی فرو شی، خواروبار فروشی و عطاری به چشم می خورد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir