بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری حمام مهدی قلی بیک (حمام شاه) در مشهد
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

در راسته بازار بزرگ و نزدیک به مسجد 72 تن امروزی فضای حمام قدیمی مهدی قلی بیک بنای یکی از امرای تیموری معروف به مسجد قرار دارد که به سال 1027 قمری و به همت مهدی قلی بیک امیر آخور باشی شاه عباس صفوی ساخته شده است.حمام مزبور مجموعه ای از فضا های متعدد بوده و بزر گترین و زیباترین بخش آن بخش بینه حمام با هشت ستون و تزئینات نقاشی است.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir