پرتال ایران پرتال استان مازندران پرتال شهرستان نورآشنایی با چمستان .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی نور تدریس خصوصی در نور بازار نور .
 
آشنایی با چمستان

چمستان از بخشهاي شهرستان نور و بين شهرستانهاي آمل و نور در حاشيه جنگلها و پاي سلسله جبال البرز و نوار جنگلي قرار دارد. اين منطقه 15 كيلومتر با شهرستان نور ازغرب و 25 كيلومتر با آمل از سمت شرق فاصله دارد. جاده اي به شكل نيم دايره(نعل) چمستان رابه نور و آمل وصل ميكند. ارتفاع چمستان با سطح دريا نسبت به آباديهاي ديگر تحت پوشش آن بيشتر است و رودخانه واز رود كه در نور به دريا مي ريزد از كنار بخش چمستان مي گذرد. چمستان ظاهراً در گذشته يكي از دهستانهاي ناتل رستاق بود.
در مورد وجه تسميه چمستان عقايد متفاوتي است(چه بشكل شفاهي و چه كتبي) برخي عقيده دارند چمستان شكل تغيير يافته چمازستان است و چماز نوعي سرخس است كه در اين منطقه زياد روييده است و امروز در بخشهايي مثل لاويج (از دهستانهاي چمستان) چماز(سرخس) بوفور مي رويد. و بخشهاي وسيعي از زمينها را مي پوشاند و نيز ميگويند چمستان ابتدا چمنستان بوده كه ان هم به مناسبت سرسبزي و چمنزار بودن منطقه است. شهر فراموش شده واتاشان و قسمت قديمي آبادي كنوني به نام هلاپون و جاذبه هاي طبيعي مثل كوه و جنگل و پارك طبيعي كشپل، آبهاي معدني لاويج، زغال سنگ و چوب و.... ازنكات مهم و قابل تامل است. اين منطقه داراي نواحي اكوتوريستي جالب و زيبايي مي باشد و هر ساله و به خصوص در بهار و تابستان پذيراي مهمانان زياد از داخل و خارج استان ميباشد.

منابع:
lavij.blogfa.com
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان نور
http://iran.ibep.ir