پرتال ایران پرتال استان خراسان رضوی پرتال شهرستان تربت جامآشنایی با شهرستان تربت جام .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی تربت جام تدریس خصوصی در تربت جام بازار تربت جام .
 
آشنایی با شهرستان تربت جام

شهرستان تربت جام از شهرستانهای تابع استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان، شهر تربت جام است.
شهرستان‌ تربت‌ جام‌ در دشت‌ واقع‌ شده‌ و داراي‌ آب‌ وهواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌ است‌. نام‌ كنوني‌ اين‌ شهر به‌ مناسبت‌ مدفن‌ شيخ‌ جام‌ يكي‌ از عرفاي‌ قرن‌ پنجم‌ هجري‌،تربت‌جام‌ نهاده‌ شده‌ است‌. آثار تاريخي‌ بجامانده‌ در اين‌ شهر به‌ قرون‌ هشتم‌ و نهم‌ هجري‌ تعلق‌ دارد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان تربت جام
http://iran.ibep.ir