شهرک صنعتی مشهد
شهرک صنعتی بجستان
شهرک صنعتی بینالود
شهرک صنعتی تایباد
شهرک صنعتی تربت جام
شهرک صنعتی تربت حیدریه
شهرک صنعتی جوین
شهرک صنعتی چرمشهر - قزقان
شهرک صنعتی چناران
شهرک صنعتی خیام - نیشابور
شهرک صنعتی درگز
شهرک صنعتی فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی

 


شهرک صنعتی سبزوار
شهرک صنعتی طوس
شهرک صنعتی عطار
شهرک صنعتی فریمان
شهرک صنعتی قوچان
شهرک صنعتی قوچان 2
شهرک صنعتی کاشمر 1
شهرک صنعتی کاشمر 2
شهرک صنعتی کاویان
شهرک صنعتی گلبهار
شهرک صنعتی گناباد
شهرک صنعتی ماشین سازی

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان خراسان رضوی .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان خراسان رضوی قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.