پرتال ایران پرتال استان خراسان رضوی پرتال شهرستان خوشابآشنایی با شهرستان خوشاب .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی خوشاب تدریس خصوصی در خوشاب بازار خوشاب .
 
آشنایی با شهرستان خوشاب

شهرستان خوشاب یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی ایران است . این شهرستان در مهرماه ۱۳۸۹ تشکیل شد و مرکز آن شهر سلطان‌آباد است.
این شهرستان از بخش‌های مرکزی به مرکزیت شهر سلطان‌آباد شامل دهستان‌های طبس، رباط جز، و سلطان‌آباد و بخش مشکان تشکیل شده‌است.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان خوشاب
http://iran.ibep.ir