پرتال ایران پرتال استان خراسان رضوی پرتال شهرستان فیروزهآشنایی با شهرستان فیروزه .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی فیروزه تدریس خصوصی در فیروزه بازار فیروزه .
 
آشنایی با شهرستان فیروزه

شهرستان فیروزه، یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است. نام پیشین این شهرستان، تحت‌جلگه بود که در خرداد سال 1391 با مصوبه هیئت دولت به فیروزه تغییر یافت.
این شهرستان تا آذر ماه 1386، یکی از بخش‌های شهرستان نیشابور بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت.
شهر فیروزه مرکز این شهرستان می‌باشد. مردم محلی شهر بزغان و نیشابور به این منطقه تحت جلگه می‌گویند.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان فیروزه
http://iran.ibep.ir