پرتال ایران پرتال استان مرکزی پرتال شهرستان تفرش
 
شهرستان تفرش یکی از شهرستان‌های استان مرکزی است. و مرکز آن شهر تفرش است.
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات تفرش
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت