پرتال ایران پرتال استان خوزستان پرتال شهرستان خرمشهرآشنایی با شهرستان خرمشهر .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی خرمشهر تدریس خصوصی در خرمشهر بازار خرمشهر .
 
آشنایی با شهرستان خرمشهر

شهرستان خرمشهر یکی از شهرستانهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان با شهرستانهای آبادان، شادگان و اهواز هم مرز است. مرکز این شهرستان، شهر خرمشهر است. این شهرستان از غرب با کشور عراق هم مرز است. جنوب این استان را خلیج فارس در بر می‌گیرد. شهرهای آن خرمشهر، مقاومت و مینوشهر است.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان خرمشهر
http://iran.ibep.ir