پرتال ایران پرتال استان خوزستان پرتال شهرستان گتوندآشنایی با شهرستان گتوند .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی گتوند تدریس خصوصی در گتوند بازار گتوند .
 
آشنایی با شهرستان گتوند

شهرستان گُتوند یکی از شهرستانهای استان خوزستان است. مرکز این شهرستان شهر گتوند است. گُتْوَنْد' در شمال شهرستان شوشتر قرار دارد و دارای دو ناحیه دیمچه و عقیلی است. بخش عقیلی خاکی حاصلخیز دارد. همچنین گتوند دارای یک سد تنظیمی به نام سد گتوند و یک سد بزرگ برای تولید انرژی و ذخیره سازی آب بنام گتوند علیااست.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان گتوند
http://iran.ibep.ir