پرتال ایران پرتال استان کرمان پرتال شهرستان شهربابکآشنایی با شهرستان شهربابک .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی شهربابک تدریس خصوصی در شهربابک بازار شهربابک .
 
آشنایی با شهرستان شهربابک

شهرستان شهر بابک از شهرستانهای استان کرمان است. این شهرستان غربی ترین شهرستان استان کرمان می‌باشد. از جنوب و جنوب شرقی با شهرستان سیرجان، از جنوب غربی با شهرستان نی ریز در استان فارس، از مغرب با شهرستان خاتم در استان یزد، از شمال با شهرستان مهریز در استان یزد، از شمال شرق با شهرستان انار و از مشرق و جنوب شرق با شهرستان رفسنجان مرز مشترک دارد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان شهربابک
http://iran.ibep.ir