شهرک صنعتی کرمان 1
شهرک صنعتی خضراء (کرمان 2)
شهرک صنعتی کرمان 3
شهرک صنعتی انار
شهرک صنعتی بم
شهرک صنعتی بافت
شهرک صنعتی بردسیر
شهرک صنعتی جیرفت 1
شهرک صنعتی جیرفت 2

 


شهرک صنعتی راور
شهرک صنعتی رفسنجان 1
شهرک صنعتی رفسنجان 2
شهرک صنعتی زرند 1
شهرک صنعتی زرند 2
شهرک صنعتی سیرجان 1
شهرک صنعتی سیرجان 2
شهرک صنعتی شهربابک
شهرک صنعتی کهنوج

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان کرمان
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان کرمان .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان کرمان قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.