شهرک صنعتی بندر عباس 1
شهرک صنعتی بندر عباس 2
شهرک صنعتی بستک
شهرک صنعتی بندرخمیر
شهرک صنعتی بندرلنگه
شهرک صنعتی پارسیان
شهرک صنعتی زرین دشت (پارسیان 2)

 


شهرک صنعتی تیاب
شهرک صنعتی خلیج فارس
شهرک صنعتی رودان
شهرک صنعتی صنایع دریایی بندرعباس
شهرک صنعتی گمبرون
شهرک صنعتی میناب

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان هرمزگان
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان هرمزگان .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان هرمزگان قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.