پرتال ایران پرتال استان گلستان پرتال شهرستان کلاله
 
شهرستان کلاله یکی از شهرستانهای استان گلستان است. شهر کلاله مرکز این شهرستان است.
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات کلاله
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت