پرتال ایران پرتال استان قم پرتال شهرستان قمآشنایی با شهرستان قم .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی قم تدریس خصوصی در قم بازار قم .
 
آشنایی با شهرستان قم

شهرستان قم تنها شهرستان استان قم در مرکز ایران است. بنابراین، موقعیت، مساحت و جمعیت آن با استان قم برابر است. مرکز این شهرستان شهر قم است. شهرستان قم دارای ۵ بخش و ۱۰ دهستان، شامل ۵ شهر و ۳۶۳ آبادی دارای سکنه‌است. شهرهای آن قم، جعفریه، دستجرد، قنوات و کهک می باشد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان قم
http://iran.ibep.ir