شهرک صنعتی آبیک
شهرک صنعتی آراسنج
شهرک صنعتی حکیمیه
شهرک صنعتی حیدریه

 


شهرک صنعتی خرمدشت
شهرک صنعتی شال
شهرک صنعتی کاسپین
شهرک صنعتی لیا

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان قزوین
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان قزوین .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان قزوین قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.