شهرک صنعتی بزرگ شیراز
شهرک صنعتی آب باریک
شهرک صنعتی آباده
شهرک صنعتی آباده طشک نی ریز
شهرک صنعتی ارسنجان
شهرک صنعتی استهبان
شهرک صنعتی اقلید 1
شهرک صنعتی اقلید 2
شهرک صنعتی برمشور
شهرک صنعتی جهرم
شهرک صنعتی خرم بید
شهرک صنعتی داراب
شهرک صنعتی سپیدان 1
شهرک صنعتی سپیدان 2

 


شهرک صنعتی سروستان
شهرک صنعتی سنگ نی ریز
شهرک صنعتی فسا
شهرک صنعتی فیروزآباد 1
شهرک صنعتی فیروزآباد 2
شهرک صنعتی گراش
شهرک صنعتی لار
شهرک صنعتی لامرد
شهرک صنعتی مرودشت
شهرک صنعتی ملوسجان
شهرک صنعتی نورآباد
شهرک صنعتی نی ریز 1 (غدیرگه)
شهرک صنعتی نی ریز 2

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان فارس
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان فارس .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان فارس قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.