پرتال ایران پرتال استان فارس پرتال شهرستان خنجآشنایی با شهرستان خنج .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی خنج تدریس خصوصی در خنج بازار خنج .
 
آشنایی با شهرستان خنج

شهرستان خُنج یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر خنج است. خنج شهری باستانی که نام آن در روزگار باستان «هُنگ» یا «خُنگ» بوده‌است که همان واژه در گذر زمان تبدیل به خُنج گشته‌است.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان خنج
http://iran.ibep.ir