پرتال ایران پرتال استان فارس پرتال شهرستان قیر و کارزینآشنایی با شهرستان قیر و کارزین .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی قیر و کارزین تدریس خصوصی در قیر و کارزین بازار قیر و کارزین .
 
آشنایی با شهرستان قیر و کارزین

شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. این شهرستان با شهرستان‌های فیروزآباد، جهرم، خنج و فراشبند هم مرز می باشد. شهرستان قیر و کارزین با مرکزیت شهر قیر، دارای دو بخش مرکزی و افزر، پنج دهستان و پنج شهر به نام های قیر، کارزین، افزر، امام شهر و مبارک آباد می‌باشد و بالغ بر هفتاد روستا و ۵۵ آبادی (۱۳۳ روستا و آبادی) دارد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان قیر و کارزین
http://iran.ibep.ir