پرتال ایران پرتال استان فارس پرتال شهرستان دارابآشنایی با شهرستان داراب .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی داراب تدریس خصوصی در داراب بازار داراب .
 
آشنایی با شهرستان داراب

شهرستان داراب در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. مرکز شهرستان شهر داراب است. شهرستان داراب در جنوب خاوری استان فارس قرار دارد. این شهرستان از خاور با شهرستان حاجی آباداستان هرمزگان همسایه‌است. از شمال با شهرستانهای استهبان و نیریز، ازجانب باختر با فسا، و از ناحیه جنوب با شهرستانهای زرین دشت و لارستان همجوار می‌باشد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان داراب
http://iran.ibep.ir