پرتال ایران پرتال استان اصفهان پرتال شهرستان شاهین شهر و میمهآشنایی با شهرستان شاهین شهر و میمه .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی شاهین شهر و میمه تدریس خصوصی در شاهین شهر و میمه بازار شاهین شهر و میمه .
 
آشنایی با شهرستان شاهین شهر و میمه

شهرستان شاهین شهر و میمه با وسعت 66/5409 کیلومتر مربع و با مرکزیت شاهین شهر در شمال شهرستان اصفهان واقع گردیده است. این شهرستان دارای 2 بخش ، 6 شهر و 4 دهستان می باشد.بخشهای این شهرستان شامل بخش مرکزی و بخش میمه می باشد . شهرهای این شهرستان شامل شهرهای شاهین شهر ، گز ، گرگاب ، میمه ، وزوان و لایبید می باشد. همچنین این شهرستان شامل دهستانهای برخوار غربی، مورچه خورت ، زرکان و ونداده می باشد

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پرتال استان اصفهان: isfp.ir
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان شاهین شهر و میمه
http://iran.ibep.ir