پرتال ایران پرتال استان اصفهان پرتال شهرستان خور و بیابانکآشنایی با شهرستان خور و بیابانک .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی خور و بیابانک تدریس خصوصی در خور و بیابانک بازار خور و بیابانک .
 
آشنایی با شهرستان خور و بیابانک

شهرستان خور وبیابانک یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر خور می‌باشد. این شهرستان در مردادماه ۱۳۸۸ خورشیدی تأسیس شده‌است.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان خور و بیابانک
http://iran.ibep.ir