پرتال ایران پرتال استان اصفهان پرتال شهرستان برخوارآشنایی با شهرستان برخوار .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی برخوار تدریس خصوصی در برخوار بازار برخوار .
 
آشنایی با شهرستان برخوار

شهرستان بُرخوار یکی از شهرستان‌های تازه تاسیس استان اصفهان است. این شهرستان درسال ۱۳۸۶ از شهرستان برخوار و میمه سابق، که اکنون شهرستان شاهین شهر و میمه نامیده می‌شود، جدا شد. مرکز این شهرستان، شهر دولت آباد می‌باشد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان برخوار
http://iran.ibep.ir