مجله گردشگری سوغات و صنایع دستی ایران سوغات و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری سوغات و صنایع دستی بروجن
بازار بروجن مجله گردشگری .
 

از جمله صنایع دستی و سوقات بروجن می‌توان به قالی‌های پشم یلمه‌ای و قالی و قالیچه‌های بختیاری که بسیار مشهور هستند اشاره کرد همچنین در گذشته گیوه این شهرستان شهرت کشوری داشته ‌است.