پرتال ایران پرتال استان بوشهر پرتال شهرستان دیرآشنایی با شهرستان دیر .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی دیر تدریس خصوصی در دیر بازار دیر .
 
آشنایی با شهرستان دیر

شهرستان دَیّر یکی از شهرستانهای استان بوشهر است و در ساحل خلیج فارس قرار دارد. دارای سه بخش مرکزی، آبدان و بردخون است. مرکز این شهرستان بندر دیر (به فتح اول و کسره یاء مشدد) است. شهرستان دیر از شمال به شهرستان‌های دشتی و تنگستان و از طرف مشرق به شهرستان‌های گنگان و جم و از ناحیه جنوب به و غرب به آب‌های نیلگون خلیج فارس منتهی می‌گردد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان دیر
http://iran.ibep.ir