پرتال ایران پرتال استان آذربایجان غربی پرتال شهرستان سلماس
 
شهرستان سَلماس (شاپور پیشین) یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی ایران است که در قسمت شمالی این استان قرار دارد. مرکز ...
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات سلماس
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت