مجله راز سلامتی فراخوان مقاله و مطالب آموزشی
بازار ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
کلیه پزشکان، متخصصان می توانند مقالات و مطالب آموزشی خود را به آدرس الکترونیک ibep.ir@gmail.com ارسال نمایید تا به نام، آدرس سایت، آدرس الکترونیک یا آدرس صفحه تبلیغاتی آنها در سایت درج نماییم.
مقالات و مطالب ارسالی باید به فرمت ورد باشد.
اگر در مقاله از عکس استفاده شده؛ به صورت فایل مجزا نیز به نامه الکترونیک ضمیمه شود.