آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
.
 
کانال تلگرام آموزش آمار

سریهای زمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در این قسمت به بررسی مبحث سریهای زمانی و مفاهیم آن می پردازیم. سوالاتی که قصد داریم در این قسمت به آنها پاسخ دهیم به شرح زیر است.