آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آشنایی با محیط stata .
.
 

فرض کنیم متغیری به نام سطح تحصیلات داریم که از 4 سطح زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تشکیل شده است و این سوال را از 100 نفر پرسیده ایم چگونه می توانیم این متغیر را وارد stata کنیم
اگر برای هر کدام از سطوح متغیر کدی تعریف کنیم و کد مذکور را وارد نرم افزار نماییم هنگام ورود داده ها کار ساده ای داریم ولی هنگام مشاهده خروجی ها و کار با متغیر دائما باید به لیست کدهای تعریف شده مراجعه و معنای آن ها را مشاهده کنیم.
اگر بخواهیم خود سطوح را برای متغیر وارد نرم افزار نماییم وارد کردن داده ها کاری سخت و خسته کننده می شود.
چه باید کرد؟ نرم افزار stata به کمک گزینه value label به ما اجازه می دهد از هر دو روش فوق تواما استفاده کنیم.
برای انجام این مهم نرم افزار استتا روش های مختلفی در نظر گرفته است که به معرفی آنها می پردازیم.
فرض کنیم متغیر جنسیت را با کد 1 برای مرد و کد 2 برای زن در نرم افزار وارد نموده ایم.

 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA

روش اول:

در قسمت ویرایشگر داده ها و در سمت راست صفحه در قسمت properties بر روی ... در کنار value label کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
کادر گفتگوی manage value labels باز می شود بر روی کلید create label کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
کادر گفتگوی create label باز می شود در قسمت
label name یک نام اختیاری برای برچسب خود تعریف می کنیم( در اینجا sex)
در قسمت value مقدار کد و در قسمت label عنوان برچسب را انتخاب و بر روی کلید add کلیک می کنیم
در اینجا ما دو کد 1 و 2 داریم بنابراین 2 مرتبه باید این عمل را انجام دهیم تا برای تمام مقادیر برچسب مورد نظر به لیست اضافه شود
در پایان بر روی ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
همانگونه که مشاهده می شود برچسب جدید در کادر گفتگوی manage value labels نشان داده می شود. کادر گفتگو را می بندیم.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
برای فعالسازی برچسب تعریف شده تنها کافی است آنرا انتخاب نماییم.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA

روش دوم:

برای تعریف برچسب می توانیم از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
data > variables manager 

 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
کادر گفتگوی variables manager باز می شود در قسمت value label بر روی گزینه manage کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
کادر گفتگوی کادر گفتگوی manage value labels باز می شود که توضیح آن در روش قبل ارائه شده است
در این قسمت نیز پس از تعریف برچسب جدید باید آنرا انتخاب نموده و بر روی کلید apply کلیک کنیم تا در قسمت value label نشان داده شود.
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA
 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA

روش سوم:

با کلیک راست کردن بر روی ستون داده ها و انتخاب موارد زیر
data > value labels > manage value labels 

 آموزش نرم افزار stata : ارزش گذاری برچسب گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی در نرم افزار استتا STATA

دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir