آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata
.
 

کانال تلگرام آموزش آمار

در آموزش نرم افزار باید نحوه انجام، دلیل استفاده و چگونگی تحلیل، آموزش داده شود لذا در این قسمت با ارائه مثال های کاربردی و تحلیل داده های آماری به آموزش نرم افزار stata می پردازیم. بعضی از مواردی که به وسیله نرم افزار stata انجام می شود به قرار زیر است.

فصل اول: آشنایی با محیط stata فصل دوم: آزمودن فرضیه ها در stata فصل سوم: تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار stata