آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - خلاصه کردن مشاهدات .
.
 

برای به دست آوردن نمرات استاندارد و ذخیره ی آنها به عنوان یک متغیر جدید راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها استفاده از منوی Descriptive است.

Analyze > Descriptive statistics > Descriptive  

کادر گفتگوی Descriptive باز می شود ابتدا متغیر های مورد نظر را به قسمت variables منتقل کرده سپس گزینه save standardized values as variables را فعال می کنیم و با کلیک بر روی ok برای متغیرهایی که در قسمت variables وارد کرده ایم نمرات استاندارد محاسبه شده و در ویرایشگر داده ها ذخیره می شود.
به دست آوردن نمرات استاندارد در نرم افزار spss

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir