آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

برای اینکه نوار ابزار را به سلیقه خودمان ویرایش کنیم. از فرمان زیر به کادر محاوره ای show toolbar وارد می شویم

View > toolbars > customize
اجرای تنظیمات دلخواه بر روی نوار ابزار در نرم افزار spss

در این کادر می توانیم:
- با غیر فعال کردن عبارت large buttons اندازه ایکون ها را کوچک نماییم.

- اگر عبارت show tooltips را غیر فعال کنیم دیگر با نگه داشتن موس بر روی آیکون ها نحوه عملکرد ان ها نمایش داده نمی شود.

- با کلیک بر روی گزینه edit وارد پنجره edit toolbar (شکل زیر) شده و می توانیم به ویرایش نوار ابزار بپردازیم.

اجرای تنظیمات دلخواه بر روی نوار ابزار:

- در قسمت customizing toolbar: data editor می توانیم با گرفتن و رها کردن آیکون در محل دلخواه چیدمان انها را به سلیقه و نیاز خودمان تغیر دهیم.

برای اضافه کردن یک آیکون یا گزینه به نوار وضعیت می توانیم

  • آیکون یا گزینه مورد نظر در قسمت tools را گرفته و به قسمت customizing toolbar: data editor آورده و رها کنیم.
  • برای حذف نیز می توانیم عکس این عمل را انجام دهیم.
  • آیکون یا گزینه مورد نظر در قسمت tools را انتخاب و بر روی دکمه new tool کلیک و تعریف برچسب و تنظیمات مربوطه را انجام دهیم.

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir