آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

برای اینکه نوار ابزار را به سلیقه خودمان ویرایش کنیم. از فرمان زیر به کادر محاوره ای show toolbar وارد می شویم

View > toolbars > customize
اجرای تنظیمات دلخواه بر روی نوار ابزار در نرم افزار spss

در این کادر می توانیم:
- با غیر فعال کردن عبارت large buttons اندازه ایکون ها را کوچک نماییم.

- اگر عبارت show tooltips را غیر فعال کنیم دیگر با نگه داشتن موس بر روی آیکون ها نحوه عملکرد ان ها نمایش داده نمی شود.

- با کلیک بر روی گزینه edit وارد پنجره edit toolbar (شکل زیر) شده و می توانیم به ویرایش نوار ابزار بپردازیم.

اجرای تنظیمات دلخواه بر روی نوار ابزار:

- در قسمت customizing toolbar: data editor می توانیم با گرفتن و رها کردن آیکون در محل دلخواه چیدمان انها را به سلیقه و نیاز خودمان تغیر دهیم.

برای اضافه کردن یک آیکون یا گزینه به نوار وضعیت می توانیم

  • آیکون یا گزینه مورد نظر در قسمت tools را گرفته و به قسمت customizing toolbar: data editor آورده و رها کنیم.
  • برای حذف نیز می توانیم عکس این عمل را انجام دهیم.
  • آیکون یا گزینه مورد نظر در قسمت tools را انتخاب و بر روی دکمه new tool کلیک و تعریف برچسب و تنظیمات مربوطه را انجام دهیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir